PROMOCJA Nawet -20% do 14.08 // WYSYŁKA GRATIS!

PROMOCJE
Dywan LINEN DARK BLUE 200 cm
Dywan LINEN DARK BLUE 200 cm
2 999,00 zł 2 399,20 zł
szt.
Dywan LUNO COLD BEIGE zig zag
Dywan LUNO COLD BEIGE zig zag
1 150,00 zł 920,00 zł
szt.
Dywan TERE LIGHT GRAY PR
Dywan TERE LIGHT GRAY PR
2 199,00 zł 1 759,20 zł
Dywan HAMPTON BLACK (PR)
Dywan HAMPTON BLACK (PR)
2 099,00 zł 1 679,20 zł
LYON TAUPE PR
LYON TAUPE PR
1 899,00 zł 1 519,20 zł
STATUARIO IVORY  (PR)
STATUARIO IVORY (PR)
2 299,00 zł 1 839,20 zł
szt.
Dywan Serra
Dywan Serra
825,00 zł 660,00 zł
Dywan Musa
Dywan Musa
709,00 zł 567,20 zł
Dywan Madera
Dywan Madera
899,00 zł 719,20 zł
Regulamin Promocji Bon do home&you

Regulamin Promocji Bon do home&you.

Bon o wartości 50 zł, 100 zł lub 150 zł na produkty z kategorii Dywany Plamoodporne Easy Clean, Dywany Pure Nature, Dywany Glamour Line.
§ 1.
Definicje
1. Promocja Bon do home&you – sprzedaż dywanów kategorii Dywany Plamoodporne Easy Clean, Dywany Pure Nature, Dywany Glamour Line, organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
2. Organizator – living-home.eu Maciej Melwiński z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kadłubka 1/29, 85-790 Bydgoszcz, o numerze NIP 9532400265, REGON: 340264773.
3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dokonująca zakupu Produktu w Sklepie Internetowym www.living-home.eu (na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie), która zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone.
4. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji określający warunki uczestnictwa w Promocji Bon do home&you, czas trwania Promocji, sposób informowania o Promocji i jej warunkach oraz sposób składania reklamacji związanych z Promocją Bon do home&you.
§ 2
Postanowienia ogólne
1. Promocja umożliwia Klientom otrzymanie bonu podarunkowego do sieci sklepów home&you. Promocja Bon do home&you odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Promocja Bon do home&you trwa od dnia 28 grudnia 2017 roku do dnia do wyczerpania zapasów magazynowych. Organizator poinformuje o wyczerpaniu zapasów zamieszczając odpowiedni komunikat na Stronie internetowej www.living-home.eu.
3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez Klientów.
4. Udział Klientów w Promocji Bon do home&you jest dobrowolny.
5. Promocja dotyczy wyłącznie Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym www.living-home.eu
6. Promocja Bon do home&you nie łączy się z innymi promocjami, obniżkami cenowymi produktów i innymi kuponami rabatowymi w Sklepie Internetowym www.living-home.eu

§ 3
Ogólne zasady korzystania z Promocji Bon do home&you
1. Klient podczas składania zamówienia na dywany z kategorii/kolekcji Dywany Plamoodporne Easy Clean, Dywany Pure Nature, Dywany Glamour Line, zostanie poinformowany o możliwości skorzystania bonu podarunkowego od 50zł do 150zł do sieci sklepów home&you. Informacja o tym jakiej wysokości bon podarunkowy przysługuje umieszczona jest bezpośrednio na produkcie w formie logo promocji wraz z logotypem sieci sklepów home&you. 
2. Warunkiem otrzymania bonu podarunkowego do sieci home&you, jest zawarcie umowy sprzedaży zawartej na odległość i dokonanie płatności, kartą płatniczą, kartą kredytową, przelewem, jak również sprzedaż w systemie ratalnym, za zakupiony Towar i nie wycofanie się z umowy. 
3. W Promocji Bon do home&you biorą udział tylko produkty oznaczone logo Promocji wraz z logotypem sieci sklepów home&you.
4. Obsługa Sklepu Internetowego po zrealizowaniu zamówienia prześle do klienta e-mail z informacją o wysokości kwoty na karcie podarunkowej do sieci salonów home&you oraz przybliżoną datę dostarczenia karty do Klienta.
5. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie w okresie jej trwania czyli od 28.12.2017 do wyczerpania zapasów lub końca promocji.
6. Klient, który odstąpił od umowy nabycia Produktu albo wymienił Produkt na inny model biorący lub nie biorący udziału w Promocji, traci uprawnienia do korzystania z Promocji natychmiast po odstąpieniu od umowy albo wymianie produktu.
7. Karta podarunkowa zostanie wysłana Pocztą Polską na ten sam adres, na który wysyłany był Produkt, chyba że Klient poda inny adres wysyłki przesyłając go na e-mail: shop@living-home.eu
8. Karta podarunkowa wysyłana jest nie szybciej niż 14 dni od dnia dostawy towaru do Klienta. Karta może zostać wysłana wcześniej, jeśli potwierdzą Państwo zachowanie towaru i zrezygnują z możliwości odstąpienia od umowy kupna towaru w przysługującym terminie 14 dni od daty dostarczenia.
9. Organizator promocji zastrzega sobie możliwość opóźnienia w wysyłce karty podarunkowej w przypadku braku kart u dostawcy (sieć Home&You) lub obostrzeń związanych z Covid19 (lockdown) wprowadzonych przez Rząd na terenie kraju. 
10. W przypadku dokonania zwrotu Towaru, za nabycie którego Klient otrzymał Bon podarunkowy do sieci home&you zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Klient zobowiązany jest do zwrotu równowartości otrzymanej Karty podarunkowej do sieci sklepów home&you. Klient zobowiązany jest do wpłacenia stosownej kwoty (wartości Bonu do sieci home&you), przed otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za zwracany Towar.
11. W przypadku zakupu większej ilości towarów Bony dodają się i klient otrzymuję sumę bonów, które widnieją przy poszczególnych produktach. W przypadku zwrotu części zakupionych produktów z tego zamówienia, Klient traci prawo do otrzymania bonu (bonów) również za nie zwrócone produkty.
12. Bon wysyłany jest Pocztą Polską, listem priorytetowym, poleconym. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Klienta i zwrotu jej do Organizatora, ponowna wysyłka Bonu nastąpi dopiero po wpłacie na konto Organizatora opłaty 15 zł. Opłata pobierana jest za odebranie i powtórne wysłanie korespondencji Pocztą Polską.
13. Zasady korzystania z karty podarunkowej określa odrębny regulamin dostępny na stronie internetowej https://home-you.com/pl/gift-card
14. Bon podarunkowy do sieci sklepów home&you nie podlega wymianie na gotówkę ani na żaden inny środek płatniczy.

§ 4
Reklamacje związane z Promocją
1. Reklamacje związane z Promocją Bon do home&you, należy zgłaszać Organizatorowi w trakcie trwania Promocji oraz w terminie do 7 dni od zakończenia Promocji Bon do home&you, w formie elektronicznej na adres e-mail: shop@living-home.eu
2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, jak również dokładny opis zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji i wszelkie okoliczności na poparcie zasadności żądania Klienta.
3. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Klient składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
§5
Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu oraz wymienionych w nim dokumentów będzie dostępna na stronie internetowej www.living-home.eu
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile nie naruszy to praw nabytych przez Klientów.
4. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na Stronie internetowej odpowiedniego komunikatu odsyłającego do zestawienia zmian Regulaminu. Informacja ta utrzymana będzie przez okres co najmniej 7 dni. Klient, który nie zgodzi się z zaproponowanymi zmianami, nie będzie brał dalszego udziału w Promocji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl